Over Intervisie GEANNULEERD ivm Corona

Intervisie GEANNULEERD ivm Corona

De bijeenkomst zal gewoon doorgaan, mocht je niet aanwezig kunnen zijn, laat het ons dan z.s.m. weten. 

 

Het doel van deze workshop is om te reflecteren op de praktijk van intervisie en om kennis te maken met een manier van intervisie die je direct kunt toepassen in je eigen intervisiegroep. 

Intervisie is een ‘must’ voor een NOBCO-coach. Met intervisie en/of supervisie houdt een coach zich immers aan artikel 4.3 van het onderdeel Excellente Beroepsuitoefening van de Internationale Code of Ethics (ICE).

Behalve een verplichting is intervisie ook een waardevolle en prettige manier om in vertrouwelijke sfeer met collega’s dilemma’s uit de coachpraktijk te bespreken en hiervan te leren. Een coach heeft een eenzaam beroep in de zin dat hij of zij er alleen voor staat in een gesprek met een coachee. Een intervisiegroep kan een klankbord bieden dat bijdraagt aan verdere professionele ontwikkeling.

Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt een casus van een deelnemer besproken aan de hand van een intervisiemethode. Dit is meestal een lastige situatie. In de praktijk gebeurt het wel eens dat niemand van de deelnemers een casus heeft op het moment van de intervisie.

In deze workshop worden deze en andere dilemma’s uit de praktijk van intervisie besproken. En je maakt kennis met positieve intervisie. Positieve intervisie gaat uit van wat goed gaat. Prima toe te passen als er geen casussen zijn bij een intervisiebijeenkomst.

Over de spreker

Mariska Verduijn is EIA Master Practitioner coach en assessor en mentor bij de NOBCO. Daarnaast is ze registerpsycholoog NIP. Ze werkt als zelfstandig coach.

Kosten
€ 45,- excl. BTW, NOBCO-coaches gratis 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Sluiten